HKU

KORE1001 Korean I.1


See Full Review

HKU

KORE1002 Korean I.2


See Full Review

HKU

KORE1021 Introduction to Korean Culture and Society


See Full Review

HKU

KORE2001 Korean II.1


See Full Review

HKU

KORE2002 Korean II.2


See Full Review

HKU

KORE2021 Korean Reading Course


See Full Review

HKU

KORE2022 Korean through Chinese Poems


See Full Review

HKU

KORE3001 Korean III.1


See Full Review

HKU

KORE3002 Korean III.2


See Full Review

HKU

KORE3021 Contemporary Korean Society


See Full Review